Oferta - Zarządzanie
Zarządzanie, to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. Tak więc zarządzanie, to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu, na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi.

Jeżeli zainteresuje Państwa któryś z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prześlemy go Państwu bezpłatnie licząc jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleźć pod odpowiednimi odnośnikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w dziedzinie zarządzania z którego jesteśmy w stanie napisać publikacje:

Temat
System motywowania do pracy w firmie
Logistyka
Sukces instytucji
Wpływ zarządzania logistycznego na zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa ”X”
Kulturowe uwarunkowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie „X”
Warunki motywowania pracowników na przykładzie organizacji „X”
Reengineering jako narzędzie modelowania struktury przedsiębiorstwa
Zarządzanie personelem na przykładzie firmy „X”
Funkcja menedżera a style kierowania na przykładzie firmy „X”
Uwarunkowania racjonalności procesu decyzyjnego
Zarządzanie strategiczne jako nowoczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na podstawie firmy ”X”
System motywowania do pracy w firmie na przykładzie przedsiębiorstwa ”X”
Szkolenie i doskonalenie zawodowe wspierające proces rozwoju pracowników na przykładzie firmy ”X”
Elementy zarządzania w małej firmie usługowo – handlowej na przykładzie firmy „X”
Zarządzanie małą firmą usługowo - handlową na przykładzie firmy ”X”
Koncepcja i etapy podejmowania działalności gospodarczej
Zarządzanie personelem na przykładzie firmy ”X”
Systemy zapewnienia jakości oraz zarządzanie przez jakość
Nabór i szkolenie elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy ”X”
Samorealizacja pracowników w firmach - szanse i zagrożenia
Strategia zarządzania działalnością handlową na przykładzie firmy ”X”
System motywacyjny pracowników na przykładzie organizacji ”X”
Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
Menadżer i analiza jego miejsca w organizacji na przykładzie firmy ”X”
Public relations jako współczesna forma kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie firmy ”X”
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy ”X”
Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie firmy ”X”
System zarządzania finansami gminy
Wybrane problemy funkcjonowania firmy ”X”
Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa ”X”
Zarządzanie jakością w świetle norm ISO 9000-14000 na przykładzie firmy ”X”
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa ”X”
Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ”X”
Komunikacja interpersonalna
Zarządzanie kapitałem własnym w spółce z o.o
Kierunki dostosowania kompetencji pracowników do nowej strategii w przedsiębiorstwie ”X”
Cechy osobowościowe menedżera oraz ich wpływ na proces kierowania I zarządzania firmą
Znaczenie informacji personalnej w zarządzaniu organizacją
Komunikacja w organizacji przedsiębiorstwa - przypadek firmy „X”
Motywacyjne aspekty stylów kierowania
Mechanizmy motywacyjne wobec pracowników (płacowe i pozapłacowe) w różnych typach przedsiębiorstw, a efektywność ekonomiczna
Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
Plan restrukturyzacji spółki na najbliższe lata
Proces rekrutacji na stanowisko X w firmie kurierskiej „X”
Najważniejsze narzędzia zarządzania współczesnego menedżera (anatomia biznesu)
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie firmy „X”
Problematyka zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Tworzenie i funkcjonowanie biura rachunkowego
Dobra i zła praca – zadowolenie z pracy, a system motywacyjny
Dystrybucja jako element logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
Funkcje systemu wynagradzania w małej firmie „X”
Rola informacji w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Motywowanie do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Motywowanie i rozwój pracowników na przykładzie firmy „X”
Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy „X”
Style kierowania ludźmi – uwarunkowania kulturowe
Zarządzanie towarowym transportem drogowym na przykładzie firmy „X”
Wartościowanie pracy jako element systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności eksportowej
Zarządzanie systemem dystrybucji towarów na przykładzie firmy „X”
Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach komercyjnych na przykładzie rekrutacji personelu w banku „X” i „Y”
Outsourcing w systemach logistycznych
Powstanie i funkcjonowanie spółki z o
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transportowym elementem efektywnej obsługi klienta na przykładzie firmy „X”
Zarządzanie marką przedsiębiorstwa „X”
Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
Logistyczna obsługa procesów dystrybucji na przykładzie firmy „X”
Logistyczna obsługa procesów dystrybucji
Zarządzanie procesami logistycznymi w działalności zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
Negocjacje – jako element komunikacji marketingowej w firmie „X”
Wpływ stylu kierowania na zarządzanie małą firmą na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego „X”
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie „X”
Komunikacja w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Sposób na zakładanie firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Formy zatrudnienia w urzędach administracji państwowej na przykładzie organizacji „X”
Zarządzanie jakością w świetle norm ISO 9000–14000 na przykładzie firmy „X”
Wykorzystanie metody Kaizen w zarządzaniu firmą „X”
Organizacja Biura Nieruchomości „X” – modele organizacji
Model struktury organizacyjnej podsegmentu dystrybucji energii
Analiza organizacji procesów produkcji na przykładzie spółki „X”
Motywowanie w firmie na przykładzie firmy „X”
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania organizacją branży hotelarskiej na przykładzie hotelu „X”
Kontrola w administracji na przykładzie Urzędu Skarbowego „X”
Systemy MRP
Rozwiązywanie konfliktów w pracy na przykładzie organizacji „X”
Rozwiązywanie konfliktów w pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rozproszonym
Wykorzystanie outsourcingu we współczesnej organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Skutki wynikające z wejścia do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
System zapewnienia jakości w logistycznej obsłudze klienta w wymiarze międzynarodowym
System motywacyjny w firmie „X”