Pełna lista przykładowych tematów
Serwis oferuje usługi z zakresu pisania wszelkich publikacji, opracowań, analiz z ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów.
Oferujemy pisanie wzorów prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, inżynierskich, zaliczeniowych, referatów, artykułów z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów. Piszemy wzory pod prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie.
Oferujemy tematy prac magisterskich, tematy prac dyplomowych, tematy prac licencjackich i inżynierskich.
Przygotowujemy również plan (konspekt) dla danego wybranego tematu wraz ze wstepnym wykazem literatury do tematu.

Nasza pomoc w pisaniu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: administracja, prawo, ekonomia, marketing, zarządzanie, finanse, marketing-mix, public relations, reklama, prywatyzacja, przekształcenia własnościowe, analiza finansowa, motywowanie, system motywowania, motywacja, proces kadrowy, factoring, leasing, strategia marketingowa, analiza rynku, promocja, bezrobocie, kredyt, kredytowanie, logistyka, majątek trwały, podatek od osób prawnych, podatek dochodowy od osób prawnych, controlling, biznes plan, inflacja, ubezpieczenia, menedżer, menadżer, rozwój regionalny, rachunkowość zarządcza, finanse gminy, Unia Europejska, UE, gmina, plan marketingowy, karty płatnicze, karty bankomatowe, zarządzanie personelem i wiele innych.

Szukasz pomocy, bo chcesz aby Twoja praca magisterska lub praca dyplomowa była niepowtarzalna? Skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie. Twoja praca magisterska odniesie sukces, a Ty zaoszczędzisz mnóstwo czasu.

W ramach pomocy z zakresu wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, itp. proponujemy: opracowania naukowe, wyszukiwanie i selekcja materiałów źródłowych, korekty stylistyczne i gramatyczne na istniejących już tekstach, formatowanie tekstu, itp.
Zapewniamy: materiały o wysokiej jakości merytorycznej, materiały przygotowywane indywidualnie i jednorazowo na Twoje zamówienie, sprawną i miłą obsługę przez cały okres współpracy, stały kontakt telefoniczny oraz przejrzyste warunki współpracy.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów.

Nr Temat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201 Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w banku „X”
202 Bankowość – instrumenty rynku bankowego, zdolność kredytowa, inwestycje bankowe
203 Rozwój usług elektronicznych w sektorze bankowym w Polsce w ostatnich latach
204 Problematyka zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
205 Akcje jako instrument rynku kapitałowego
206 Analiza marketingowa wybranego przedsiębiorstwa transportowego
207 Analiza strategiczna firmy „X” jako podstawa do założeń strategii rozwoju
208 Bezpieczeństwo systemów informatycznych
209 Bilans jako podstawowe źródło informacji o podmiocie
210 Tworzenie i funkcjonowanie biura rachunkowego
211 Controlling w strategii współczesnego przedsiębiorstwa
212 Dobra i zła praca – zadowolenie z pracy, a system motywacyjny
213 Dystrybucja jako element logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
214 Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw w gospodarce komunalnej
215 Funkcje systemu wynagradzania w małej firmie „X”
216 Giełda papierów wartościowych jako uczestnik rynku kapitałowego
217 Rola informacji w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
218 Zmiany zachodzące w polskiej agroturystyce po wejściu do Unii Europejskiej
219 Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
220 Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego
221 Kierunki strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
222 Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
223 Kontrola w administracji
224 Analiza porównawcza pracy kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego
225 Skutki wynikające z wejścia do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
226 Marka jako narzędzie polityki produktu na przykładzie firmy „X”
227 Motywowanie do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
228 Motywowanie i rozwój pracowników na przykładzie firmy „X”
229 Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy „X”
230 Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie organizacji „X”
231 Public relations w administracji publicznej
232 Strategia produktu przedsiębiorstwa „X”
233 Przekształcenie prawa lokatorskiego na spółdz
234 Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
235 Strategia rozwoju gminy „X”
236 Analiza i diagnoza strategii rozwoju firmy „X”
237 Style kierowania ludźmi – uwarunkowania kulturowe
238 Zarządzanie towarowym transportem drogowym na przykładzie firmy „X”
239 Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe w systemie ubezpieczenia społecznego
240 Wartościowanie pracy jako element systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
241 Strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek zagraniczny
242 Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności eksportowej
243 Zarządzanie systemem dystrybucji towarów na przykładzie firmy „X”
244 Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach komercyjnych na przykładzie rekrutacji personelu w banku „X” i „Y”
245 Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych na przykładzie powiatu „X”
246 Znaczenie usług finansowych w działalności bankowej na przykładzie wybranych banków w Polsce
247 Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem „X”
248 Sprawozdania finansowe źródłem informacji dla zarządu na przykładzie firmy „X”
249 Stan i perspektywy bankowości elektronicznej w Polsce
250 Biznes plan przedsiębiorstwa cateringowego „X”
251 Wpływ euro na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
252 Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
253 Karty płatnicze jako jedne z najważniejszych produktów bankowych we współczesnym świecie
254 Kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych na przykładzie wybranych banków
255 Leasing jako współczesna forma finansowania działalności gospodarczej
256 Outsourcing w systemach logistycznych
257 Powstanie i funkcjonowanie spółki z o
258 Wykorzystanie analizy strategicznej w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa odzieżowego „X”
259 Formułowanie strategii w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie miasta „X”
260 Czynniki kształtujące konkurencyjność firmy transportowej na przykładzie firmy „X”
261 Projekt strategii firmy na przykładzie spółki „X”
262 System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transportowym elementem efektywnej obsługi klienta na przykładzie firmy „X”
263 Zarządzanie marką przedsiębiorstwa „X”
264 Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
265 Logistyczna obsługa procesów dystrybucji na przykładzie firmy „X”
266 Logistyczna obsługa procesów dystrybucji
267 Zarządzanie procesami logistycznymi w działalności zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
268 Negocjacje – jako element komunikacji marketingowej w firmie „X”
269 Wpływ stylu kierowania na zarządzanie małą firmą na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego „X”
270 Proces restrukturyzacji podmiotowej sektora bankowego w ostatnich latach
271 Kobiety na rynku pracy
272 Postawy bezrobotnych kobiet w poszukiwaniu pracy
273 Charakterystyka zamówień publicznych
274 Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie „X”
275 Państwowa straż pożarna w systemie administracji państwowej na przykładzie działalności komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w miejscowości „X”
276 Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich
277 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki „X”
278 Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie banku „X”
279 Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie dwóch banków
280 Komunikacja w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
281 Konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
282 Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE
283 Promocja marki „X” na polskim rynku konsumenckim
284 Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie gminy „X”
285 Sposób na zakładanie firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
286 Formy zatrudnienia w urzędach administracji państwowej na przykładzie organizacji „X”
287 Wprowadzenie nowego produktu na rynek zagraniczny
288 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
289 Polityka budżetowa w Unii Monetarnej
290 Zasady funkcjonowania strefy euro w sferze budżetowej
291 Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
292 Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej i majątkowej spółki „X”
293 Analiza źródeł finansowania dostępnych dla MSP na podstawie doświadczeń różnych firm
294 Metody szacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki medycznej „X”
295 Kredyt konsumencki
296 Administracyjny nadzór nad działalnością ubezpieczeniową
297 Analiza ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na przykładzie PZU Życie S.A
298 Analiza konkurencyjności ubezpieczeń transportowych w Polsce na przykładzie wybranych firm w latach 2005 – 2008
299 Znaczenie i istota marketingu w usługach materialnych na przykładzie firmy „X”
300 Zarządzanie jakością w świetle norm ISO 9000–14000 na przykładzie firmy „X”
301 Wykorzystanie metody Kaizen w zarządzaniu firmą „X”
302 Organizacja Biura Nieruchomości „X” – modele organizacji
303 Model struktury organizacyjnej podsegmentu dystrybucji energii
304 Analiza organizacji procesów produkcji na przykładzie spółki „X”
305 Motywowanie w firmie na przykładzie firmy „X”
306 Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania organizacją branży hotelarskiej na przykładzie hotelu „X”
307 Kontrola w administracji na przykładzie Urzędu Skarbowego „X”
308 Bariery innowacyjności MSP w regionie województwa zachodniopomorskiego
309 Warunki działania małych i średnich firm na przykładzie firmy „X”
310 Bankowość internetowa
311 Analiza porównawcza sprawozdań finansowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” i „Y”
312 Ocena produktów kredytowych na przykładzie wybranych banków
313 Systemy MRP
314 Rozwiązywanie konfliktów w pracy na przykładzie organizacji „X”
315 Rozwiązywanie konfliktów w pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
316 Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rozproszonym
317 Wykorzystanie outsourcingu we współczesnej organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
318 Skutki wynikające z wejścia do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
319 System zapewnienia jakości w logistycznej obsłudze klienta w wymiarze międzynarodowym
320 System motywacyjny w firmie „X”


Cofnij