Regulamin
Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Korzystanie z usług serwisu oznacza pełna akceptacje regulaminu.

Zajmujemy się profesjonalnym wyszukiwaniem, selekcją, gromadzeniem i prezentacją informacji. Źródłami informacji są dla nas m.in. Internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne). Wyszukujemy informacje z dziedziny ekonomii, marketingu, finansów, zarządzania, bankowości, gospodarki, nauki, techniki, prawa oraz innych dziedzin życia.

Serwis świadczy usługi pomocy merytorycznej, edytorskiej oraz obróbki elektronicznej w zakresie materiałów pisemnych, wizualnych, audio-wizualnych, programistycznych. Działamy tylko w zakresie pomocy legalnej. Koszt usługi zawiera się w jej zakresie dotyczącym pkt. 3, co oznacza, iż klient dokonuje zakupu usługi a nie materiałów.

W trosce o rzetelność i fachowość wyszukiwanej informacji współpracujemy tylko i wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin wiedzy (Infobrokerzy i pracownicy naukowi). Zawsze, gdy tylko jest to możliwe i potrzebne, korzystamy z wielu różnych źródeł, by zweryfikować prawdziwość danej informacji.

Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem - w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.

Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK oraz w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych, co oznacza że opracowanie nie stanowi tzw. "gotowca" do prezentacji jako praca własna - a jedynie wzór w postaci materiałów.

Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim, Kodeksem Karnym (dotyczy to otrzymanych materiałów), w szczególności:
  • przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części materiału,
  • wprowadzenie w błąd co do autorstwa,
  • jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów, także przez osoby trzecie po zakupie.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów, w szczególności za niezgodne z prawem działania ani wyrządzone szkody z tym związane.

Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż dąży się do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi.

Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z późniejszym potwierdzeniem wspomnianego zamówienia drogą elektroniczną poprzez formularz zamówieniowy - skorzystanie z niego oznacza automatyczną akceptacje regulaminu oraz jego przestrzeganie w powyższej wersji.

Cena każdej usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od jej zakresu, koniecznych nakładów i zostaje przedstawiona Państwu wraz z ofertą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Odbiór zamówionych materiałów nastąpić może:
  • osobiście,
  • drogą elektroniczną e-mail w postaci załącznika w formacie dokumentu Ms Word),
  • na nośniku (płyta CD) przesłanym przesyłką poleconą (za pobraniem),
  • w formie wydruku przesłanego pocztą przesyłką poleconą (dopłata za wydruk).

Opiekę prawną nad serwisem, jego legalną działalnością i przebiegiem procesów wykonania usług sprawuje Kancelaria Prawna.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi kwestii prawnych i cywilnych dotyczącyh jakości działania związanych z NELEGALNYMI POMOCAMI AKADEMICKIMI zamieszczonymi przez GOOGLE pod adresem:
https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=pl&answer=178143
- serwis nasz oferując jakąkolwiek pomoc robi to legalnie, a wszelkie kwestie reguluje dostępny w naszym serwisie regulamin.