O nas
Serwis MK PUBLIKACJE świadczy usługi edukacyjno–redaktorskie oraz informacyjno–konsultingowe z różnych dziedzin nauki i wiedzy, w tym usługi infobrokerskie.

Serwis oferuje pisanie wzorów materiałów, publikacji przydatnych do napisania własnych opracowań m.in. takich jak: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe, referaty z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, bankowości, itp.

Długoletnie doświadczenie, jak i bogata baza merytoryczna pozwalają wciąż doskonalić warsztat pracy serwisu oraz dążyć do ciągłego polepszania jakości świadczonych usług.

Zajmujemy się profesjonalnym wyszukiwaniem, selekcją, gromadzeniem, analizą, prezentacją oraz opracowywaniem informacji na Państwa życzenie.

Źródłami informacji są dla nas m.in. Internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne).

Wdrożony system CRM (zarządzania obsługą klienta) a także zinformatyzowany obieg informacji pozwalają na szybką reakcję ze strony serwisu na zapytanie klienta oraz właściwe dopasowanie oferty do jego potrzeb.

Opracowania i inne materiały wykonywane są ściśle wg wytycznych i zaleceń zleceniodawcy z uwzględnieniem ewentualnych korekt i uwag pod warunkiem ustalenia w/w. ze zlecającym.

Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem – w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.