Oferta - Marketing
Marketing jest procesem planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne. Należy podkreślić wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajają cele zarówno kupujących, jak i sprzedających idee, produkty i usługi. Marketing, to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie.

Jeżeli zainteresuje Państwa któryś z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prześlemy go Państwu bezpłatnie licząc jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleźć pod odpowiednimi odnośnikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w dziedzinie marketingu z którego jesteśmy w stanie napisać publikacje:

Temat
Strategia marketingowa firmy
Promocja działalności
Marketing jako element strategii firmy
Rola reklamy jako narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstwa
Reklama jako instrument aktywizacji sprzedaży
Marka produktu w strategii firmy
Działalność konkurencyjna firmy
Analiza sektora i konkurencji
Reklama w firmie
Promocja jako element marketingu
Marketing i reklama jako instrumenty realizacji strategii firmy
Strategia przedsiębiorstwa
Metody analizy strategicznej i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji strategicznych przedsiębiorstwa
Konkurencja w sektorze
Kierunki strategiczne działalności marketingowej firmy „X”
Biznes Plany
Działania marketingowe na przykładzie firmy „X”
Kreowanie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa w procesie jego transformacji
Optymalizacja oferty produktowej np
Metody analizy sektora ubezpieczeń na życie w Polsce
Działania przedsiębiorstwa usługowego przy wprowadzaniu nowej oferty rynkowej
Ocena strategii rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ”X”
Zarządzanie strategiczne jako nowoczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa
Zjawisko nieuczciwej i zakazanej reklamy
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa usługowo-transportowego na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Bariery wejścia na rynek nowo otwartego przedsiębiorstwa handlowego w transformującej się gospodarce
Wykorzystanie instrumentów marketingowych w małym przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie firmy „X”
Wybrane elementy promocji stosowane przez firmę ”X”
Elementy, funkcje i znaczenie planu marketingowego dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy ”X”
Strategiczne kierunki rozwoju firmy ”X” w dziedzinie walki z konkurencją i pozyskania nowych klientów
Plan marketingowy przedsiębiorstwa przemysłowego na przykładzie firmy ”X”
Budowa planu marketingowego na przykładzie firmy ”X”
Public relations jako współczesna forma kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie firmy ”X”
Reklama jako narzędzie realizacji strategii marketingowej firmy ”X”
Biznes Plan na przykładzie nowo powstającej firmy ”X”
Analiza strategii firmy ”X”
Reklama w mediach
Projektowanie i zarządzanie kanałami dystrybucji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy ”X”
Projekt rozwoju promocji usług w banku ”X”
Analiza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
Analiza programu kampanii reklamowej na przykładzie firmy „X”
Analiza działań marketingowych przyjętych przez firmę „X”
Analiza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
Badania marketingowe i ich skuteczność w procesie tworzenia oferty handlowej
Cena jako narzędzie marketingu mix w usługach telekomunikacyjnych na przykładzie firmy „X”
Ekonomiczne i finansowe aspekty działalności reklamowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy handlowej „X”
Marketing jako element strategii rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Promocja przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na przykładzie firmy „X”
Znaczenie reklamy w budowaniu wizerunku marki
Strategia marketingowa firmy handlowo - usługowej „X” na rynku międzynarodowym
Strategia promocji produktów przedsiębiorstwa na przykładzie „X”
Analiza marketingowa wybranego przedsiębiorstwa transportowego
Analiza strategiczna firmy „X” jako podstawa do założeń strategii rozwoju
Dystrybucja jako element logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „X”
Kierunki strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Marka jako narzędzie polityki produktu na przykładzie firmy „X”
Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie organizacji „X”
Public relations w administracji publicznej
Strategia produktu przedsiębiorstwa „X”
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
Strategia rozwoju gminy „X”
Analiza i diagnoza strategii rozwoju firmy „X”
Strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek zagraniczny
Biznes plan przedsiębiorstwa cateringowego „X”
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
Wykorzystanie analizy strategicznej w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa odzieżowego „X”
Formułowanie strategii w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie miasta „X”
Czynniki kształtujące konkurencyjność firmy transportowej na przykładzie firmy „X”
Projekt strategii firmy na przykładzie spółki „X”
Logistyczna obsługa procesów dystrybucji na przykładzie firmy „X”
Logistyczna obsługa procesów dystrybucji
Zarządzanie procesami logistycznymi w działalności zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
Konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE
Promocja marki „X” na polskim rynku konsumenckim
Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie gminy „X”
Wprowadzenie nowego produktu na rynek zagraniczny
Analiza konkurencyjności ubezpieczeń transportowych w Polsce na przykładzie wybranych firm w latach 2005 – 2008
Znaczenie i istota marketingu w usługach materialnych na przykładzie firmy „X”