Oferta - Inne
Pozostałe zagadnienia spokrewnione z naukami ekonomicznymi: przekształcenia własno¶ciowe, prywatyzacja, transformacja, ubezpieczenia, sektor małych i ¶rednich przedsiębiorstw (MSP), Unia Europejska, polityka regionalna, administracja, prawo, turystyka, itp.

Jeżeli zainteresuje Państwa który¶ z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowi±zuj±co) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prze¶lemy go Państwu bezpłatnie licz±c jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierz± nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleĽć pod odpowiednimi odno¶nikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w innych dziedzinach z którego jeste¶my w stanie napisać publikacje:

Temat
Proces przekształceń własnościowych - skutki pozytywne i negatywne
Inwestycje w okresie transformacji
Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego
Czynniki rozwoju i upadku przedsiębiorstw
Transformacja gospodarki a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Podstawowe podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej
Finansowe aspekty prywatyzacji polskiej gospodarki
DziaĹ‚alność Towarzystw UbezpieczeĹ„ na Ĺ»ycie w Polsce na przykĹ‚adzie porĂłwnania „X” i „Y”
Analiza polskiej gospodarki żywnościowej w kontekście integracji z Unią Europejską
Hipermarkety jako zagrożenie dla małych przedsiębiorstw
Przekształcenia przedsiębiorstw osób fizycznych w spółki kapitałowe
Reforma ubezpieczeń społecznych
Koncepcja i etapy podejmowania działalności gospodarczej
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Procesy integracyjne państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej
Bariery rozwoju maĹ‚ych i Ĺ›rednich przedsiÄ™biorstw na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa ”X”
Funkcjonowanie ZakĹ‚adĂłw Pracy Chronionej - podstawy spoĹ‚eczno – prawne
Polityka regionalna Unii Europejskiej
Funkcjonowanie i rozwĂłj maĹ‚ych i Ĺ›rednich przedsiÄ™biorstw na przykĹ‚adzie firmy ”X”
Techniki sprzedaży ubezpieczeń
Proces prywatyzacji przedsiÄ™biorstwa paĹ„stwowego na przykĹ‚adzie „X”
Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa
Polityka regionalna w Polsce na tle europejskich celów polityki regionalnej na przykładzie woj
Analiza porównawcza ryzyk w działalności zakładu ubezpieczeniowego i banku komercyjnego
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Tworzenie i funkcjonowanie biura rachunkowego
Formy organizacyjno – prawne przedsiÄ™biorstw w gospodarce komunalnej
Zmiany zachodzące w polskiej agroturystyce po wejściu do Unii Europejskiej
Kontrola w administracji
Analiza porównawcza pracy kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego
Skutki wynikajÄ…ce z wejĹ›cia do Unii Europejskiej na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa „X”
Public relations w administracji publicznej
Przekształcenie prawa lokatorskiego na spółdz
Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe w systemie ubezpieczenia społecznego
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności eksportowej
Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych na przykĹ‚adzie powiatu „X”
Proces restrukturyzacji podmiotowej sektora bankowego w ostatnich latach
Charakterystyka zamówień publicznych
PaĹ„stwowa straĹĽ poĹĽarna w systemie administracji paĹ„stwowej na przykĹ‚adzie dziaĹ‚alnoĹ›ci komendy powiatowej PaĹ„stwowej StraĹĽy PoĹĽarnej w miejscowoĹ›ci „X”
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich
Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE
Public relations jako sposĂłb tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykĹ‚adzie gminy „X”
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Administracyjny nadzór nad działalnością ubezpieczeniową
Analiza ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na przykładzie PZU Życie S.A
Analiza konkurencyjnoĹ›ci ubezpieczeĹ„ transportowych w Polsce na przykĹ‚adzie wybranych firm w latach 2005 – 2008
Kontrola w administracji na przykĹ‚adzie UrzÄ™du Skarbowego „X”
Bariery innowacyjności MSP w regionie województwa zachodniopomorskiego
Warunki dziaĹ‚ania maĹ‚ych i Ĺ›rednich firm na przykĹ‚adzie firmy „X”
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rozproszonym
Wykorzystanie outsourcingu we współczesnej organizacji na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa „X”
Skutki wynikajÄ…ce z wejĹ›cia do Unii Europejskiej na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa „X”