Oferta - Inne
Pozostałe zagadnienia spokrewnione z naukami ekonomicznymi: przekształcenia własnościowe, prywatyzacja, transformacja, ubezpieczenia, sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), Unia Europejska, polityka regionalna, administracja, prawo, turystyka, itp.

Jeżeli zainteresuje Państwa któryś z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prześlemy go Państwu bezpłatnie licząc jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleźć pod odpowiednimi odnośnikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w innych dziedzinach z którego jesteśmy w stanie napisać publikacje:

Temat
Proces przekształceń własnościowych - skutki pozytywne i negatywne
Inwestycje w okresie transformacji
Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego
Czynniki rozwoju i upadku przedsiębiorstw
Transformacja gospodarki a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Podstawowe podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej
Finansowe aspekty prywatyzacji polskiej gospodarki
Działalność Towarzystw Ubezpieczeń na Życie w Polsce na przykładzie porównania „X” i „Y”
Analiza polskiej gospodarki żywnościowej w kontekście integracji z Unią Europejską
Hipermarkety jako zagrożenie dla małych przedsiębiorstw
Przekształcenia przedsiębiorstw osób fizycznych w spółki kapitałowe
Reforma ubezpieczeń społecznych
Koncepcja i etapy podejmowania działalności gospodarczej
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Procesy integracyjne państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa ”X”
Funkcjonowanie Zakładów Pracy Chronionej - podstawy społeczno – prawne
Polityka regionalna Unii Europejskiej
Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy ”X”
Techniki sprzedaży ubezpieczeń
Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego na przykładzie „X”
Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa
Polityka regionalna w Polsce na tle europejskich celów polityki regionalnej na przykładzie woj
Analiza porównawcza ryzyk w działalności zakładu ubezpieczeniowego i banku komercyjnego
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Tworzenie i funkcjonowanie biura rachunkowego
Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw w gospodarce komunalnej
Zmiany zachodzące w polskiej agroturystyce po wejściu do Unii Europejskiej
Kontrola w administracji
Analiza porównawcza pracy kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego
Skutki wynikające z wejścia do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Public relations w administracji publicznej
Przekształcenie prawa lokatorskiego na spółdz
Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe w systemie ubezpieczenia społecznego
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności eksportowej
Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych na przykładzie powiatu „X”
Proces restrukturyzacji podmiotowej sektora bankowego w ostatnich latach
Charakterystyka zamówień publicznych
Państwowa straż pożarna w systemie administracji państwowej na przykładzie działalności komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w miejscowości „X”
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich
Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE
Public relations jako sposób tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykładzie gminy „X”
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Administracyjny nadzór nad działalnością ubezpieczeniową
Analiza ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na przykładzie PZU Życie S.A
Analiza konkurencyjności ubezpieczeń transportowych w Polsce na przykładzie wybranych firm w latach 2005 – 2008
Kontrola w administracji na przykładzie Urzędu Skarbowego „X”
Bariery innowacyjności MSP w regionie województwa zachodniopomorskiego
Warunki działania małych i średnich firm na przykładzie firmy „X”
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rozproszonym
Wykorzystanie outsourcingu we współczesnej organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Skutki wynikające z wejścia do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”