Oferta - Finanse
Finanse, to ogˇ│ procesˇw zwi▒zanych z gromadzeniem, rozporz▒dzaniem i wydawaniem pieni▒dza oraz jego surogatˇw. Gromadzenie mo┐e nastŕpowaŠ w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (po┐yczka). Wydatkowanie pieni▒dza mo┐e dokonywaŠ siŕ w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy us│ugi.

Je┐eli zainteresuje Pa˝stwa ktˇry z poni┐szych tematˇw, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wˇwczas postaramy siŕ (niezobowi▒zuj▒co) u│o┐yŠ szczegˇ│owy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a nastŕpnie przeÂlemy go Pa˝stwu bezp│atnie licz▒c jednak, ┐e na dalszym etapie wspˇ│pracy, powierz▒ nam Pa˝stwo napisanie danego materia│u.

Tematy z pozosta│ych dziedzin mo┐na znale╝Š pod odpowiednimi odnoÂnikami lub w bazie przyk│adowych tematˇw.

Przyk│adowy zakres tematyki w dziedzinie finansˇw z ktˇrego jesteÂmy w stanie napisaŠ publikacje:

Temat
Factoring
Zarz─ůdzanie nale┼╝no┼Ťciami
Emisja obligacji komunalnych
Instrumenty rachunkowo┼Ťci zarz─ůdczej wykorzystywane w systemie controllingu finansowego
Zarz─ůdzanie ryzykiem walutowym w firmach uczestnicz─ůcych w obrotach gospodarczych z zagranic─ů
Finansowanie gmin - źródła finansowania
Wycena warto┼Ťci przedsi─Öbiorstwa – metody
Finansowanie agrobiznesu w ramach kredyt├│w preferencyjnych
Leasing
Struktura i wykorzystanie maj─ůtku trwa┼éego w przemy┼Ťle
Zobowi─ůzania podatkowe
Podatek dochodowy od os├│b prawnych
Maj─ůtek trwa┼éy w firmie
Controlling i factoring w przedsi─Öbiorstwie
Rynek inwestycyjno – budowlany w Polsce i w wybranym wojew├│dztwie
Analiza fundamentalna i techniczna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Factoring jako technika zabezpieczaj─ůca bie┼╝─ůce finansowanie dzia┼éalno┼Ťci firmy
Finanse publiczne
Biznes Plany
Polski rynek ubezpieczeń na życie
Plan finansowy oraz analiza finansowa firmy „X” + arkusze w Excelu /
Finansowe aspekty prywatyzacji polskiej gospodarki
Ca┼éo┼Ťciowa ocena kondycji finansowej przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie sp├│┼éki „X”
Podatki jako element stymuluj─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç przedsi─Öbiorc├│w
Analiza fundamentalna przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie firmy ”X”
Wpływ stopy procentowej na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw
Leasing jako najwygodniejsza forma finansowania przedsi─Öwzi─Ö─ç inwestycyjnych
Analiza sytuacji maj─ůtkowej i finansowej przedsi─Öbiorstwa ”X”
Kondycja finansowa i maj─ůtkowa firmy ”X”
Rachunkowo┼Ť─ç w zarz─ůdzaniu maj─ůtkiem trwa┼éym
Zobowi─ůzania podatkowe
Formy finansowania ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw
System zarz─ůdzania finansami gminy
Rachunkowo┼Ť─ç zarz─ůdcza i jej rola w procesie kierowania przedsi─Öbiorstwem
Finansowanie gminnej jednostki samorz─ůdu terytorialnego
Analiza finansowa jako narz─Ödzie efektywno┼Ťci i gospodarki finansowej badanego przedsi─Öbiorstwa
Kapitał obcy w prawie bilansowym i podatkowym
Formy finansowania ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw
Franchising jako strategia rozwoju ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw
Funkcjonowanie firm leasingowych w Polsce
P┼éynno┼Ť─ç finansowa przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie firmy ”X”
Zarz─ůdzanie kapita┼éem w┼éasnym w sp├│┼éce z o.o
Konsekwencje dla polskich przedsi─Öbiorstw, wynikaj─ůce z nowej ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.
Fundusze inwestycyjne zbiorowego inwestowania
Faktoring jako forma finansowania towarowego
Leasing jako forma finansowania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej
Plan restrukturyzacji spółki na najbliższe lata
Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju firmy ubezpieczeniowej w Polsce na przyk┼éadzie „X”
Analiza kondycji finansowej firmy na podstawie sprawozda┼ä finansowych na przyk┼éadzie firmy „X”
Ocena sytuacji maj─ůtkowej i kapita┼éowej przedsi─Öbiorstwa „X”
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie „X”
Ocena sytuacji finansowej firmy na przyk┼éadzie przedsi─Öbiorstwa „X”
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie przedsi─Öbiorstwa „X”
Analiza finansowa przedsi─Öbiorstwa handlowego na przyk┼éadzie firmy „X”
Analiza finansowa na przyk┼éadzie firmy „X”
Rachunkowo┼Ť─ç w sp├│┼éce z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů na przyk┼éadzie sp├│┼éki „X”
Akcje jako instrument rynku kapitałowego
Bilans jako podstawowe źródło informacji o podmiocie
Controlling w strategii współczesnego przedsiębiorstwa
Gie┼éda papier├│w warto┼Ťciowych jako uczestnik rynku kapita┼éowego
Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego
Znaczenie us┼éug finansowych w dzia┼éalno┼Ťci bankowej na przyk┼éadzie wybranych bank├│w w Polsce
Wykorzystanie analizy finansowej w zarz─ůdzaniu przedsi─Öbiorstwem „X”
Sprawozdania finansowe ┼║r├│d┼éem informacji dla zarz─ůdu na przyk┼éadzie firmy „X”
Wpływ euro na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
Leasing jako wsp├│┼éczesna forma finansowania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej
Ocena kondycji finansowej przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie sp├│┼éki „X”
Polityka bud┼╝etowa w Unii Monetarnej
Zasady funkcjonowania strefy euro w sferze bud┼╝etowej
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsi─Öbiorstwa
Bilans jako podstawowe ┼║r├│d┼éo informacji finansowej i maj─ůtkowej sp├│┼éki „X”
Analiza ┼║r├│de┼é finansowania dost─Öpnych dla MSP na podstawie do┼Ťwiadcze┼ä r├│┼╝nych firm
Metody szacowania warto┼Ťci rynkowej przedsi─Öbiorstwa na przyk┼éadzie sp├│┼éki medycznej „X”
Analiza por├│wnawcza sprawozda┼ä finansowych na przyk┼éadzie przedsi─Öbiorstwa „X” i „Y”