Oferta - Ekonomia
Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania ludzkich potrzeb. Stara się ona wykrywać i opisywać pewne ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami zwane prawami ekonomicznymi. Przedmiotem jej zainteresowania jest gospodarowanie w warunkach ograniczoności zasobów, z których ludzie korzystają, a więc sposoby działania ludzi w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, polegające na rozdziale tych zasobów pomiędzy różne konkurencyjne zastosowania, a także kryteria alokacji tych zasobów i jej efektywności.

Jeżeli zainteresuje Państwa któryś z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prześlemy go Państwu bezpłatnie licząc jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleźć pod odpowiednimi odnośnikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w dziedzinie ekonomii z którego jesteśmy w stanie napisać publikacje:

Temat
Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska
Bezrobocie w danym wojewĂłdztwie
Charakterystyka bezrobocia na wsi
Inflacja w Polsce jako zjawisko społeczno – gospodarcze
Bezrobocie w Polsce – formy łagodzenia oraz sposoby przeciwdziałania skutkĂłw bezrobocia
Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji
Gospodarka a jej wpływ na bezrobocie
Bezrobocie na Śląsku
Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe w systemie ubezpieczenia społecznego
Wpływ euro na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
Kobiety na rynku pracy
Postawy bezrobotnych kobiet w poszukiwaniu pracy