Oferta - Bankowość
Bankowość ujmuje się jako zorganizowaną w myśl pewnych zasad całość, której elementami są działające w danym kraju i danym czasie banki oraz te organy i podmioty, które powołane zostały wyłącznie do działań na rzecz banków lub na rzecz ich klientów. System bankowy, w jego najprostszym ujęciu, łączą w zorganizowaną całość związki między poziomem bankowości operacyjnej a centralnej.

Jeżeli zainteresuje Państwa któryś z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prześlemy go Państwu bezpłatnie licząc jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleźć pod odpowiednimi odnośnikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w dziedzinie bankowości z którego jesteśmy w stanie napisać publikacje:

Temat
System i funkcjonowanie bankowych kart płatniczych w Polsce i na świecie
Działalność kredytowa banku ”X”
Działalność depozytowa banków komercyjnych
Rola marketingu w działalności kredytowej banku
System bankowy w Polsce na tle procesów integracji z Unia Europejska
Wprowadzanie i promocja innowacyjnych usług bankowych
Działalność depozytowa banku na przykładzie banku ”X”
Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce w latach 1991– 2000
Działalność depozytowa banku na przykładzie banku ”X”
Karty płatnicze w Polsce i na świecie
Wprowadzenie i promocja innowacyjnych usług bankowych
Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych
Projekt rozwoju promocji usług w banku ”X”
Działalność kredytowa oraz formy oszczędzania w banku ”X”
Organizacja i funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce
Kredyty bankowe i ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
Wniosek kredytowy na uruchomienie małego zakładu produkcji biopaliw
Procedury kredytowe w banku „X” na przykładzie kredytów dla klientów indywidualnych
Niezależność banku centralnego na przykładzie funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego
Procedury kredytowe w banku „X” na przykładzie kredytów dla klientów indywidualnych
Kredytowanie gospodarstw domowych na przykładzie banku „X”
Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w banku „X”
Bankowość – instrumenty rynku bankowego, zdolność kredytowa, inwestycje bankowe
Rozwój usług elektronicznych w sektorze bankowym w Polsce w ostatnich latach
Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach komercyjnych na przykładzie rekrutacji personelu w banku „X” i „Y”
Znaczenie usług finansowych w działalności bankowej na przykładzie wybranych banków w Polsce
Stan i perspektywy bankowości elektronicznej w Polsce
Wpływ euro na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
Karty płatnicze jako jedne z najważniejszych produktów bankowych we współczesnym świecie
Kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych na przykładzie wybranych banków
Proces restrukturyzacji podmiotowej sektora bankowego w ostatnich latach
Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie banku „X”
Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie dwóch banków
Kredyt konsumencki
Bankowość internetowa
Ocena produktów kredytowych na przykładzie wybranych banków