Trafiliście na nasze strony, więc zapewne potrzebujecie opracowań, analiz, publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu, reklamy, zarządzania, finansów, a może jest Wam niezbędne wykreowanie wizerunku firmy w internecie? Jeśli tak, to mamy nadzieje, ze dzięki naszej pomocy Wasze problemy już niedługo się skończą.
Serwis oferuje pisanie różnych publikacji, które mogą stanowić m.in. jako wzór do napisania własnych opracowań takich jak np.: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe, referaty z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, bankowości, itp.
Marketing jest procesem planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.

 
Zarządzanie, to zestaw działań takich jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola skierowanych na zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe lub informacyjne organizacji wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji.

 
Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania ludzkich potrzeb. Stara się ona wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące prawami ekonomicznymi.

Finanse, to ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w dwóch postaciach: postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka).

 
Bankowość, to zorganizowana w myśl pewnych zasad całość, której elementami są działające w danym kraju i czasie banki oraz te organy i podmioty, które powołane zostały wyłącznie do działań na rzecz banków lub na rzecz ich klientów.

 
Pozostałe zagadnienia: przekształcenia własnościowe, administracja, prawo, prywatyzacja, polityka regionalna, ubezpieczenia, sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), Unia Europejska, transformacja, turystyka, itp.

Kontakt
E-mail: mk@mkpublikacje.pl
Telefon: +48 664 600 900
Formularz kontaktowy
 
 
Statystyki
ministat liczniki.org
 Future Google PR for www.mkpublikacje.pl - 3.31 stat4u
 Trust Rank for www.mkpublikacje.pl - 1.31